Iftar u režiji našeg kluba

Iftar u režiji našeg kluba

Organizovan iftar u režiji našeg kluba za igrače i članove uprave, kao i za zvanice u prostorijama Društvenog centra općine Ključ u MZ Sanica. Iftaru je također prisustvovao i naš efendija, Bahrija Kadušić, kao i U-21 reprezentativac BiH, Advan Kadušić.